fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Stap voor stap

banner architect-etape

1. Bekijk het aanbod

PEFC is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld wat oppervlakte betreft. Dit heeft tot gevolg dat er heel wat PEFC-hout op de markt is. In opdracht van de federale overheidsdienst Leefmilieu werd een marktstudie verricht naar het aandeel houtproducten met PEFC-label op de Belgische markt. Daaruit blijkt dat in 2012 meer dan een vierde (26,2%) van het totale aandeel hout op de Belgische markt PEFC-gecertificeerd was. 35% daarvan was afkomstig uit Belgische bossen. De tijd dat PEFC-gelabeld hout moeilijk te vinden was, ligt (gelukkig) al een tijdje achter ons.

 

2. Het juiste hout voor de toepassing

We willen vooral het gebruik van de juiste houtsoort voor de toepassing promoten. Een tijdelijk bouwwerk bijvoorbeeld hoeft niet noodzakelijk hout met een hoge duurzaamheidsklasse. Bovendien beschikt u over een grotere keuze van houtsoorten wanneer u de natuurlijke duurzaamheidsklasse en de gebruiksklasse van de verschillende houtsoorten - uiteraard met het in acht houden van de oplossingen die mogelijk zijn op architecturaal vlak - combineert. Uit gewoonte wordt duurzaam tropisch hout vooral ingezet voor gebruiksklassen 2-4. Sommige Europese houtsoorten kunnen echter als alternatief dienen voor een aantal toepassingen.

Door geen specifieke houtsoort voor te schrijven, maar wel de prestaties waaraan die moet voldoen, wordt het gemakkelijker een geschikte leverancier te vinden.

 

3. Werk met PEFC-gecertificeerde bedrijven

Enkel bedrijven die zelf beschikken over een PEFC-Chain of Custodycertificaat, kunnen u de garantie bieden dat ze PEFC-hout leveren. Alle bedrijven tussen het bos en de eindgebruiker krijgen een controle door een onafhankelijke auditinstelling, zodat de keten (de opvolging) gesloten is. Wanneer een schakel niet gecertificeerd is, maak dan duidelijk wat het belang ervan is voor u (enige echte zekerheid en bespaart u heel wat moeite bij controle) en de klant. U kunt het bedrijf onze brochure over de Chain of Custody overhandigen of hem doorverwijzen naar ons. Wij gaan met plezier ter plaatse om de procedure voor het bekomen van een PEFC-certificaat uit te leggen. Lees meer.

 

4. Leg uw eisen direct op tafel

Maak direct duidelijk dat u gelabeld hout wil voor de bouwtoepassing. Zo komt niemand bij het bouwproces voor verrassingen te staan. Neem deze eis duidelijk op in uw bestekken en organiseer eventueel een plaatsbezoek waarbij u benadrukt dat voor het project enkel PEFC-gelabeld hout aanvaardt. Herhaal deze doelstelling ook nu en dan tijdens het bouwproces.

 

5. Controleer de facturen

Het volstaat niet om enkel PEFC-gelabeld hout te vragen in de bestekken en te herhalen bij de uitvoering, de producten dienen ook op een correcte manier als PEFC-gecertificeerd te worden. Op de factuur dienen volgende elementen aanwezig te zijn om zeker te zijn dat de gevraagde producten als PEFC geleverd werden.

  • Het Chain of Custody-certificaatnummer van de leverancier (vb. CTIB-TCHNxxx, CU_PEFCxxx, CHxxxx, SGS-PEFCxxx)
  • Een duidelijke aanduiding van de PEFC-gecertificeerde producten en de niet PEFC-gecertificeerde producten
  • Een vermelding van het percentage van de PEFC-gecertificeerde materie voor de PEFC-gecertificeerde producten (minimum 70%)

Lees meer.

 

6. Communiceren = sensibiliseren

Tijdens het bouwproces of bij oplevering is het goed in de kijker te zetten dat het bouwwerk PEFC-gelabeld hout bevat. Zo trekt u nieuwe klanten aan die een architect willen met ervaring in duurzame bouwprojecten met gelabeld hout en sensibiliseert u particulieren/overheden om zelf ook PEFC-gelabeld hout voor te schrijven. Communiceer uw projecten ook aan ons, wij zullen ze met plezier opnemen op onze website, in onze nieuwsbrief en de (sociale) media.