fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

PEFC in bestekken

banner architect-offre

Voor openbare instanties

Openbare overheden mogen niet één label naar voor schuiven. Om zeker te zijn dat u voldoet aan de Europese regelgeving, is het zelfs best om geen labels te benoemen, maar enkel te benoemen dat het hout afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde bossen en eventueel te eisen dat de opvolging aangetoond wordt met de Chain of Custody.

De focus in de bestekken wordt gelegd op technische specificaties (oorsprong hout) en administratieve bepalingen (opvolging). U dient alle labels te aanvaarden die kunnen bewijzen dat ze hout bieden met oorsprong in duurzaam beheerde bossen. In de praktijk zal u heel vaak offertes krijgen waarbij PEFC-gelabeld hout wordt aangeboden. Bij de administratieve bepalingen ligt de focus op de facturering, zoals uitgelegd in de rubriek ‘Factuur controleren’.

De Vlaamse overheid heeft een fiche duurzaam hout uitgewerkt. Deze fiche is zeer praktisch en kan voor uw bestekken voor duurzaam hout grotendeels gekopieerd worden.

Er werd eveneens een handig stappenplan uitgeschreven.

 

Voor particulieren

Voor de particulieren kunt u de bestekken wat eenvoudiger maken en mag u expliciet het PEFC-label vermelden. Het volstaat dan om PEFC-gelabeld hout en Chain of Custody-opvolging te vragen.

Dit kunt u als volgt doen:

  1. Het <product> dient PEFC-gecertificeerd te zijn. Het woord product vervangt u hier door bijvoorbeeld ‘de deuren’, de balken’, ‘alle hout’
  2. De Chain of Custody-opvolging betekent dat de leverancier in het bezit dient te zijn van een geldig en eigen PEFC- Chain of Custody certificaat
  3. Controleren van de factuur is een cruciaal element (zie verder).