Vandaag zorgen voor de bossen van morgen

Zij hebben zich ingezet voor onze bossen door te kiezen voor PEFC-certificering.

In het bos...

Célestin Collin, boseigenaar

"Wij hebben ons lidmaatschap van het PEFC-handvest gehandhaafd omdat de doelstellingen ervan ons evenwichtig leken, en nog steeds lijken, met name door het combineren van economische belangen met natuurbehoud, zorg voor biodiversiteit met strikt beheer, respectvolle openstelling van het bos voor het publiek en zorg voor kwaliteit in de harmonieuze productie van bomen".


Dany Bastin, boseigenaar

"Wij geloven dat duurzaam bosbeheer heel belangrijk is.  Persoonlijk past het lidmaatschap van PEFC perfect bij mijn managementstijl; we zijn ook erg gevoelig voor het milieuaspect. We kregen een audit om te controleren of ons beheer voldoet aan de PEFC-criteria. De audit verliep heel goed. Het was niet zomaar een audit, maar een echte leerervaring en een kans om kennis en ervaring te delen."


... En in bedrijven

Eric Meurisse, verantwoordelijke houtinkoop bij Burgo Ardennes

"In 2003 heeft Burgo Ardennes zich aangesloten bij het PEFC-concept, dat gebaseerd is op criteria voor duurzaam beheer die bedoeld zijn om de multifunctionele rol van bossen te behouden en aan te moedigen.

Gecertificeerd hout, dat goed is voor 60% van onze behoeften, is altijd een sterk verkoopargument geweest voor onze afgewerkte producten. Nu de vraag van onze klanten toeneemt, wordt het een prioriteit voor ons concurrentievermogen. 

Daarom hebben we een preferentieel aankoopbeleid ingevoerd voor gelabeld hout, zowel wat betreft de prijs als de gecontracteerde volumes."


Genevieve Standaert, Export Manager bij Vandecasteele Houtimport

"We willen de ambassadeur van gecertificeerd hout worden en we zetten ons volledig in voor gecertificeerd hout. Ons doel is om tegen 2025 enkel nog gecertificeerd hout te verkopen. Op die manier willen we onze klanten en de eindconsument inspireren. We kunnen je nu al 30 verschillende soorten PEFC-gecertificeerd hout aanbieden, goed voor meer dan 30.000 m3, uit 15 verschillende landen van herkomst. Hout gebruiken is geweldig, gecertificeerd hout gebruiken is fantastisch!Hout- en papieridustrie?

Draag bij aan duurzaam bosbeheer en kom tegemoet aan de zorgen van uw klanten door uw bedrijf te laten certificeren.

Boseigenaar?

Klik hier om meer info te krijgen over de PEFC-certificering voor duurzaam bosbeheer in ons land.


Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief