fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Wat maakt PEFC uniek?

banner watmaaktpefcuniek

PEFC is het enige wereldwijde certificeringsysteem dat:

 • De hoogste duurzame bosbeheer standaarden handhaaft, zonder uitzondering
  • Vereist de naleving van alle fundamentele IAO-verdragen in bosbeheer
  • Is afgestemd op de specifieke behoeften van familiale en gemeenschapsbossen
  • Biedt goed gevestigde processen voor groepscertificering, die toegang geeft tot certificering en de markt voor gecertificeerde producten van lokaal bosbeheer
  • Stelt de hoogste eisen voor boscertificering in lijn met de meerderheid van de overheden in de wereld, waaronder:
   • het onderhouden of verbeteren van de biodiversiteit
   • het beschermen van ecologisch belangrijk bosgebied
   • het verbieden van bosconversies; het uitsluiten van certificering van plantages, ontstaan uit bosconversies
   • het verbieden van de meest gevaarlijke chemische stoffen en genetisch gemodificeerde organismen
   • het beschermen van de rechten en het welzijn van de werknemers en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid
   • het erkennen van de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van de autochtone bevolking en de ILO Conventie 169 betreffende de inheemse bevolking en stammen
   • het respecteren van de rechten op vlak van eigendom en grondbezit, evenals op vlak van gebruiken en tradities
   • het overleggen met de lokale bevolking en de belanghebbenden
   • het naleven van de geldende wetgeving
   • het beschermen van de fundamentele rechten van de werknemers
  • Sociale, gezondheids- en veiligheidseisen opgenomen in criteria van de Chain of Custody voor bedrijven
 • Het niveau van de betrokkenheid van stakeholders hoog houdt voor alle standaarden
 • Onafhankelijkheid vraagt tussen de verschillende aspecten van boscertificatie: opstellen van de standaarden, certificatie en accreditatie zijn allemaal strikt gescheiden
 • Gebaseerd is op intergouvernementele akkoorden & internationaal erkende processen (waaronder ISO)