fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

De werking van PEFC-certificatie

Het PEFC-certificatiesysteem is een betrouwbaar en transparant systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot bij de consument. Onafhankelijke certificatie-instellingen doen de controles, zowel in het bos (het beheer van het bos) als bij de bedrijven die het hout verwerken (opslag, verwerking, transport, verkoop).

werking certificatie
Certificaten op twee niveau’s:

  • Bosbeheercertificaat
  • Chain of Custody-certificaat (bedrijven)

 

Bosbeheercertificaat

Bosbeheerders die garanties willen geven dat hun bos duurzaam wordt beheerd, kunnen het PEFC-certificaat behalen. Concreet betekent dit dat de boseigenaar zich engageert om zijn bos te beheren volgens een reeks strikte principes. Op regelmatige basis worden controles gedaan in de bossen om te zien of de bosbeheerder zich houdt aan de opgelegde eisen. Deze controles gebeuren door onafhankelijke certificatie-instellingen.

Meer weten over het boscertificaat

 

Chain of Custody-certificaat

Bedrijven die hout of papier verwerken, houden steeds meer rekening met een milieuvriendelijke en gecontroleerde herkomst van deze producten. Elk bedrijf in de houtkolom dient over een certificaat - het Chain of Custody-certificaat genoemd - te beschikken om hout of papier te mogen verhandelen onder het PEFC-label. Het gaat hier dus zowel over bosuitbatingen, zagerijen, meubelmakers, houthandelaars en invoerders, papierfabrikanten, drukkers,...

Een onafhankelijke certificeerder komt jaarlijks langs in het bedrijf om te controleren of het bedrijf de procedures correct volgt.
Wanneer alle schakels in de keten tot aan het eindproduct gecertificeerd zijn, heeft de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt.

Meer weten over Chain of Custody-certificaat