EUDR: ontdek de laatste updates van de Europese Commissie

Hieronder vindt u de meest recente informatie over de uitvoering van de EUDR op het niveau van de Commissie.

EUDR: ontdek de laatste updates van de Europese Commissie

26 januari 2024 Het PEFC-systeem

PEFC zet zich in om ontbossing een halt toe te roepen en ondersteunt krachtig de doelstellingen van de EU-verordening over ontbossingsvrije producten (EUDR). Om onze verschillende belanghebbenden te ondersteunen, delen we regelmatig de voortgang van de implementatie van de EUDR op Commissieniveau.

Ontdek hoe PEFC uw partner is voor de EUDR door onze speciaal gemaakte website te bezoeken. U kunt zich ook aanmelden voor de Technical Matters nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat u geen nieuws over de EUDR mist.

In de nieuwste editie van haar speciale FAQ-pagina rond EUDR beantwoordt de Europese Commissie de vragen die het meest gesteld worden door belanghebbenden. Dit document zal regelmatig worden bijgewerkt.

Richtlijnen

Bovendien werkt de Commissie aan het ontwikkelen van richtlijnen die dieper ingaan op een aantal aspecten, met name de definitie van "landbouwgebruik" (waarin kwesties met betrekking tot boslandbouw en landbouwgrond aan bod komen), certificering, legaliteit en andere relevante aspecten.

Tot op zekere hoogte zullen de bestaande richtlijnen over de EU Timber Regulation als basis worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de documenten worden gepubliceerd voordat de EUDR van toepassing wordt (30 december 2024), maar het is mogelijk dat de richtlijn over legaliteit al eerder dit jaar beschikbaar is. De Commissie is niet van plan om product-specifieke richtlijnen uit te vaardigen. Ze wil voorbeelden van beste praktijken geven, onder andere in referentiedocumenten. Deze zullen deels betrekking hebben op product-specifieke aspecten.

Systeem voor landenbenchmarking

De besluiten over het benchmarkingsysteem voor landen zijn nog niet beschikbaar. In de onlangs gesloten aanbesteding van de Commissie wordt mogelijk met succes de externe contractant aangewezen die het benchmarkingsysteem van de Commissie zal ondersteunen. Deze zal landen, of delen daarvan, in drie categorieën indelen (hoog, standaard en laag risico). De classificatie zal gebaseerd zijn op het risiconiveau van elk land om goederen te produceren die niet ontbossingsvrij zijn. De resultaten worden verwacht voor het vierde kwartaal van 2024.

EU Observatory on deforestation and forest degradation

In december lanceerde de Commissie de EU Observatory on deforestation and forest degradation. De belangrijkste onderdelen ervan zijn de wereldwijde bosbewakingskaart voor 2020, een overzicht van de wereldwijde productie van en handel in grondstoffen, en EU-instrumenten voor bosbewaking. 

Het bouwt voort op bestaande bewakingsinstrumenten (bijvoorbeeld Copernicus en andere publiek of privaat beschikbare bronnen) en omvat publiek beschikbare kaarten en datasets over veranderingen in het bosareaal wereldwijd en de drijvende krachten daarachter. Het is niet verplicht, maar zal dienen als een instrument voor risicobeoordeling in het due diligence-proces. De verificatiefunctie is echter beperkt vanwege de mate van nauwkeurigheid.

Informatiesysteem

Het informatiesysteem, waarin marktdeelnemers en handelaren de due diligence-verklaringen zullen indienen om aan de EUDR te voldoen, bevindt zich momenteel tot eind januari in de testfase. Aan de test doen 100 geselecteerde marktdeelnemers mee, die aan de Commissie verslag zullen uitbrengen over de functionaliteiten van het systeem. 

Alle geïnteresseerde bedrijven kunnen deelnemen aan een training die in de zomer van 2024 wordt georganiseerd. De Commissie is ook van plan om gebruikershandleidingen en ander relevant zelflerend materiaal beschikbaar te stellen.

De lijst van de bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de verplichtingen van de EUDR wordt door de Commissie na de uiterste datum van 30 december 2023 openbaar gemaakt, zoals voorgeschreven door de EUDR.

Team Europe Initiative

Het op 9 december gelanceerde initiatief van Team Europe voor ontbossingsvrije toeleveringsketens zal de inclusieve partnerschappen van de EU met producerende landen vergemakkelijken. Het initiatief, goed voor 70 miljoen euro, brengt de Commissie en de EU-lidstaten, waaronder Duitsland, Nederland en Frankrijk, samen en vormt een aanvulling op de lopende programma's van de EU en haar lidstaten. 

Parallel hiermee werkt de Commissie aan het Forest Partnerships-programma ter waarde van 1 miljard euro, dat het holistische samenwerkingskader van de EU voor gezamenlijk werk rond bossen omvat. Tot nu toe heeft de Commissie de memoranda van overeenstemming ondertekend met Guyana, Mongolië, de Republiek Congo, Oeganda en Zambia.

Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests

Het Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World's Forests van de Commissie is een platform waar EU-lidstaten, geselecteerde belanghebbenden, waaronder PEFC, derde landen en de Europese Commissie de belangrijkste onderdelen van het EUDR-werk bespreken, waaronder aspecten van traceerbaarheid en de inclusie van smallholders. De ledenlijst van het platform en de werkdocumenten zijn beschikbaar voor het publiek.

Daarnaast nodigt de Commissie alle geïnteresseerde belanghebbenden uit om zich aan te melden voor haar openbare Deforestation and Forest Degradation Platform-groep op Capacity4Dev. Het platform maakt deelname aan relevante discussies, het delen van artikelen, nieuws of andere relevante informatie mogelijk.

Contacteer ons

Heeft u vragen over PEFC en onze afstemming op EUDR, neem dan contact met ons op via eudr@pefc.org.

Voor updates over PEFC en EUDR, schrijf u in voor onze nieuwsbrief.PEFC & EUDR

Ontdek hoe PEFC zijn standaarden afstemt op de regelgeving van de Europese Unie voor ontbossingsvrije producten.

Contact

Samuel Oldenhove

General Secretary

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief