De nieuwe PEFC-normen voor duurzaam bosbeheer in Wallonië worden erkend en goedgekeurd door PEFC International

Deze erkenning bevestigt de conformiteit van de PEFC Belgische normen met de wereldwijde vereisten van PEFC International. Deze standaarden blijven van kracht tot 2029.

De nieuwe PEFC-normen voor duurzaam bosbeheer in Wallonië worden erkend en goedgekeurd door PEFC International

23 januari 2024 Het PEFC-systeem

PEFC International heeft de nieuwe normen voor bosbeheer voor het Waalse Gewest, opgesteld door PEFC Belgium, officieel erkend en goedgekeurd. Na het oplossen van de non-conformiteiten die door PEFC International waren vastgesteld, werden de normen aangepast en opgenomen in het schema van PEFC Belgium, dat op 19 december werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van PEFC Belgium.

Deze erkenning bevestigt de conformiteit van de PEFC Belgische normen met de globale vereisten van PEFC International. Deze normen blijven van kracht tot 2029.

Om het duurzame bosbeheer continu te verbeteren, worden de PEFC-normen die van toepassing zijn op de gecertificeerde Waalse bossen om de vijf jaar herzien. Dit proces omvat nauwe samenwerking met belanghebbenden en bosbouwexperts, gebaseerd op internationale vereisten, nationale ervaring, risicoanalyse en verwachtingen van belanghebbenden.

Na de validatie door de Algemene Vergadering in 2022, werden de standaarden onderworpen aan een herziening door onafhankelijke experts in overeenstemming met de internationale PEFC-regels, en werden ze voorwaardelijk erkend in juli 2023. Na de oplossing van de punten die naar voren werden gebracht door het expertisebureau in opdracht van PEFC Council, werden de nieuwe normen goedgekeurd tijdens een uitzonderlijke vergadering op 19 december.

Dit zijn de 3de Waalse regionale normen sinds de oprichting van PEFC in België.

 

Om de documenten met betrekking tot deze erkenning te raadplegen, kunt u de volgende links raadplegen:


Tijdlijn:

  • 10/2019 Start van de werken 
  • 11/2021 Ontwerp van de normen
  • 12/2021 Openbare raadpleging
  • 03/2022 Goedkeuring van het Forum
  • 04/2022 Goedkeuring door de algemene vergadering van PEFC Belgium
  • 05/2022 Voorlegging aan PEFC Council
  • 09/2022 Inwerkingtreding en transitieperiode van 1 jaar
  • 07/2023 Voorwaardelijke erkenning van het Belgische systeem door PEFC Council
  • 07-12/2023 Wijziging van de standaarden
  • 12/2023 Definitieve goedkeuring op de buitengewone algemene vergadering van PEFC Belgium

PEFC & EUDR

Ontdek hoe PEFC zijn standaarden afstemt op de regelgeving van de Europese Unie voor ontbossingsvrije producten.

Contact

Samuel Oldenhove

General Secretary

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief