Responsible packaging — een nieuwe, bosgerichte visie op duurzaam verpakken

Renewable, Responsibly Sourced, Recycled. Elk heeft een rol te spelen in het verzekeren dat papier-gebaseerde verpakking nooit ten koste van bossen gebeurd.

Responsible packaging — een nieuwe, bosgerichte visie op duurzaam verpakken

Renewable, Responsibly Sourced, Recycled (hernieuwbaar, verantwoord ingekocht, gerecycleerd). Elk heeft een rol te spelen in het verzekeren dat papier-gebaseerde verpakking nooit ten koste van bossen gebeurd.

Drie R's

De drie R’s maken, volgens PEFC’s benadering van 'Verantwoord verpakken', deel uit van dezelfde globale duurzaamheidsoplossing rond bossen. Consumenten en merkeigenaars consumenten en merken vonden recycling de beste oplossing. Echter is geen enkele vezel ter wereld oneindig recycleerbaar. Het is tijd om onze visie uit te breiden, door naast schade te minimaliseren ook het behoud van onze bossen actief te promoten doorheen certificatie.  Hernieuwbaar

Verantwoord verpakken moet hernieuwbaar zijn. Het PEFC-keurmerk op verpakkingen staat zowel garant voor een gecertificeerde verpakking als voor het feit dat de nieuwe vezels waaruit deze bestaat afkomstig zijn van gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen. 

Om deze certificatie te verkrijgen, moeten bosbouwers bewijzen dat zijn hout oogsten op een manier en in een tempo die niet schadelijk is voor het evenwicht van het bos. Bosbouwers moeten kwetsbare soorten en ecosystemen eveneens identificeren en beschermen alsook, oftewel het bos actief herplanten, of het bos genoeg tijd geven om op natuurlijke wijze te regenereren. 

Dit behoudt het bos als een thuis voor planten en dieren, een bron van inkomsten en werkgelegenheid voor diegenen die afhankelijk zijn van het bos voor hun levensonderhoud en in eerste lijn staan tegen klimaatverandering. Hierdoor zijn nieuwe vezels uit deze gezonde bossen een echt hernieuwbare hulpbron.


Verantwoord ingekocht

Verantwoord verpakken gaat om meer dan het omgaan met bossen – om echt duurzaam te zijn, moeten de mensen die het produceren ook eerlijk behandeld worden

Daarom moeten verantwoorde verpakkingen ook verantwoord worden ingekocht. Veilige werkcondities en eerlijke arbeidspraktijken doorheen de hele productieketen. PEFC is de eerste wereldwijde norm voor duurzaam bosbeheer die specifiek de eerbiediging van de mensenrechten voorschrijft, zoals bepaald in de Universele Verklaring van de Mensenrechten.

Verpakken op een verantwoorde manier is ook transparant en controleerbaar. Om de PEFC certificatie te krijgen, moet elke speler uit de toeleveringsketenen op transparante wijze handelen. De traceerbaarheid van hun duurzame materialen moet via de certificatie van de controleketen aantoonbaar zijn. Op deze manier kunnen merkeigenaars die PEFC-gecertificeerde verpakkingen gebruiken, nauwkeurige en verifieerbare beweringen doen over hun duurzame verpakkingen. 


Gerecycleerd

Hoewel recyclage geen volledig antwoord biedt voor duurzaamheid, blijft het een essentieel onderdeel van duurzaamheidsstrategie’s en een sleutelelement van PEFC’s benadering van verantwoord verpakken. De vraag naar bos- en boomproducten blijft stijgen, en hoewel houtvezel het ultieme hernieuwbare verpakkingsmateriaal is, helpt de druk op onze bossen te verlagen. Als ze samen met PEFC-gecertificeerde nieuwe vezels worden gebruikt, helpen PEFC-gerecycleerde materialen aan de marktvraag naar bosproducten te voldoen op een manier die de bossen nog steeds beschermt. Gelukkig zijn papieren verpakkingsmaterialen de gemakkelijkste en meest efficiënte materialen ter wereld om te recyclen, dus waar ze kunnen worden gerecycled, is het belangrijk dat dit ook gebeurt.Hoe kunnen merken en retailers verantwoord verpakken?

Download de toolkit:

Beleidsrichtsnoeren voor de inkoop van hout en houtvezels 197.20 KB
Wood & Wood Fibre Procurement Policy 191.43 KB
Lijst van PEFC-gecertificeerde packagingleveranciers (België, oktober 2023) 301.63 KB
Packaging flyer: merken & retail 728.49 KB

De eerste stap is het opnemen van PEFC in je inkoopplan. Door je leveranciers te vragen om PEFC-gecertificeerde materialen te gebruiken help je de duurzame verandering in de hele controleketen te stimuleren. 

Zodra je verpakkingsproducten worden vervaardigd met PEFC-gecertificeerde materialen kan je het PEFC logo gebruiken op de verpakking. Het gebruik van het PEFC label op je gecertificeerde verpakkingen toont aan dat je merk verantwoord inkoopt en is een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsstrategie van je merk. Dat label laat zien dat je bedrijf zich inzet voor verantwoorde inkoop op een manier die zichtbaar, controleerbaar en gemakkelijk te begrijpen is.

PEFC maakt dit proces eenvoudig, en geen enkele eindgebruiker wordt ooit gedwongen te kiezen tussen inkoopbeleid van PEFC en andere certificeringssystemen. In feite geeft inclusief inkoopbeleid je meer flexibiliteit bij de levering en een grotere kans om je gecertificeerde brondoelstelling te bereiken. Neem contact met ons op voor meer info.


Wat kunnen leveranciers doen?

Als je een producent of leverancier bent van op papier gebaseerde verpakkingsproducten, is PEFC er om je te helpen die verpakkingen meer verantwoord te maken. 

Packaging flyer: leveranciers 665.01 KB

Certificering is de basis van verantwoord inkopen, en PEFC kan je helpen om in contact te komen met leveranciers van gecertificeerde grondstoffen, en je helpen om gecertificeerd te worden. 

PEFC Belgium biedt je ondersteuning in Nederlands, Frans en Engels. De normen zijn conform met de lokale en internationale wet- en regelgeving, waardoor PEFC-certificering zowel transparant als haalbaar is. Het belangrijkste is dat, nu certificering steeds meer de wereldwijde norm wordt, het verkrijgen ervan de beste manier is om ononderbroken toegang tot de markt te garanderen.

Neem vandaag nog contact met ons op om jouw certificeringstraject te starten. Toon jouw best practices in verantwoord inkopen aan en voldoe aan de toenemende verwachtingen van jouw afnemers.


Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief