fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Hoe PEFC opnemen in bestekken?

banner overheid praktischegids

Een verantwoordelijke en ethische aankoop van hout en papier is onlosmakelijk verbonden met PEFC-boscertificatie.

We hebben een gids uitgewerkt om overheden te helpen gelabelde producten te integreren in hun aankooppolitiek. Zo hebt u de garantie dat uw product komt uit een duurzaam beheerd bos én verwerkt werd door een bedrijf dat ook voldoet aan de criteria van PEFC wat de opvolging van de houtstromen betreft.

Hier vindt u de grote lijnen uit de gids. Raadpleeg de volledige gids online of vraag een papieren exemplaar aan op info@pefc.be.

1. Vooraleer u aan de slag gaat:

  • Maak een inventaris van het gebruikte hout en papier (hoeveelheden, soorten,…)
  • Stel iemand aan waarbij iedereen binnen de overheid terecht kan met vragen over PEFC en als contactpersoon met PEFC
  • Stel objectieven op: hoe ziet u de evolutie van het aandeel PEFC-gecertificeerd hout en papier binnen uw gemeente?

2. In de prijsaanvraag:

  • Specifieer duidelijk dat u hout of papier wilt met het PEFC-label (of gelijkwaardig)*
  • Verwijs daarbij ook naar het PEFC-Chain of Custody-certificaat. De leverancier moet zelf in het bezit zijn van een geldig certificaat. **

 

Twee belangrijke opmerkingen:
* Een openbare instantie mag niet 1 label naar voor schuiven, maar moet altijd de gelijkwaardigheid vermelden!
** Uw leverancier dient zelf in het bezit te zijn van een PEFC-Chain of Custody-certificaat. Een certificaat van zijn leverancier volstaat niet (onderbroken keten). Vraag een kopie van het certificaat bij de offerte en controleer de geldigheid ervan

Uiteraard kunt u ook op onze vzw een beroep doen om begeleiding op maat te krijgen.

 

Zowel op Europees, federaal als gewestelijk niveau werden een aantal tips en voorbeelddocumenten uitgewerkt.