fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Hoe inwoners sensibiliseren?

banner overheid sensibilisering

Voor de openbare besturen is er een belangrijke taak weggelegd in het sensibiliseren van de inwoners. Een goede communicatie over duurzame initiatieven is hierbij essentieel. Hoe lokaler het bestuurdersniveau, hoe directer het sensibiliseren.

Uiteraard is het aan u, als verantwoordelijke binnen de gemeente, om creatieve initiatieven uit te werken. Toch reiken we u enkele ideeën aan:

1. Informatieve teksten

  • Artikel in gemeenteblad of nieuwsbrief
  • Rubriek duurzaamheid of milieu op website
  • Beleidsverklaring bekend maken
  • Artikel in de lokale pers over uw duurzaam engagement

2. Brochures

  • Brochures over PEFC ter beschikking stellen van de inwoners in het gemeentehuis of tijdens activiteiten van de gemeente
  • Eigen folder over duurzaamheid of milieu uitwerken

3. Activiteiten

  • Bezoek aan een PEFC-gecertificeerd bedrijf
  • Tentoonstelling organiseren met informatieve panelen over PEFC
  • Infosessie voor bedrijven om een PEFC-certificaat te behalen

4. Financiële ondersteuning

  • Sommige steden en gemeenten reiken subsidies uit aan inwoners voor het gebruik van PEFC-gelabeld hout

PEFC beschikt over een communicatielogo dat gebruikt kan worden om teksten over het PEFC-label de illustreren. Vraag het gratis aan op info@pefc.be.

logo hors-produit NL

Vraag gratis sensibiliseringsmateriaal aan.

 

Meer informatie