Contact

Vragen over de certificering, het label, duurzaam bosbeheer of interesse in een samenwerking voor een project? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact

Vragen over de certificering, het label, duurzaam bosbeheer of interesse in een samenwerking voor een project? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Algemene informatie

PEFC Belgium

info[at]pefc.be - +32 (0) 2 223 44 21


Chain of Custody certificering voor ondernemingen in België

Bernard Buntinx
bernard.buntinx[at]pefc.be - +32 2 227 56 52


Certificering van particuliere bossen in Wallonië

Voor vragen over PEFC bosbeheer-certificering van privé bossen in Wallonië.

Isaline de Wilde
foret[at]pefc.be - +32 81 627 314


Certificering van openbare bossen in Wallonië

Voor vragen over PEFC bosbeheer-certificering voor openbare bossen in Wallonië.

Michel Baillij
michel.baillij[at]spw.wallonie.be - +32 81 33 58 12


Certificering in Vlaanderen en Brussel

Voor vragen over PEFC bosbeheer-certificering in Vlaanderen en Brussel, gedetailleerde informatie over de certificering en normen.

Samuel Oldenhove
s.oldenhove[at]pefc.be - +32 (0) 2 223 56 58


Certificering van ondernemingen of bossen in het buitenland

Kijk op de website van PEFC International voor de contactgegevens van het PEFC-lid in een bepaald land.

PEFC International
Lijst van de nationale leden van PEFC International
technical[at]pefc.org - +41 (0) 22 799 4540


Gebruik van het PEFC-label

Voor alle vragen over het PEFC-label, de toegang tot de logo/labelgenerator, het logonummer ...

PEFC Belgium
info[at]pefc.be - +32 (0) 2 223 44 21


Communicatie, pers, evenementen en partnerschappen

Voor informatie over het label in het algemeen, persinformatie, organisatie van evenementen, networking en ideeën om de groei van duurzaam bosbeheer in België te ondersteunen.

Valérie Squelart
v.squelart[at]pefc.be - +32 (0) 4 73 98 03 62


Opleiding voor certificerings- en accreditatie-instellingen

Voor vragen over de officiële PEFC-trainingen voor certificerings- en accreditatie-instellingen.

PEFC International
training[at]pefc.org- +41 (0) 22 799 4540Klachten, geschillen, uitsluitingen en bezwaren


Normalisatie-activiteiten 

Overeenkomstig artikel 16 over de rol en de bevoegdheid voor het vastleggen van samenstellings- en werkingsregels van de arbitragecommissie voor klachten, geschillen, uitsluitingen en bezwaren van de statuten van de vzw PEFC Belgium en de procedure voor geschillenbeslechting aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Commissie van PEFC Belgium op 27 juni 2012, belanghebbenden die ontevreden zijn over het proces van opstelling van normatieve documenten of die een eis hebben tot herziening van de beslissing genomen door de Algemene vergadering van PEFC Belgium betreffende de bekrachtiging van de normatieve documenten, certificerings- of accreditatie-instellingen met een verzoek tot interpretatie van normatieve documenten, elke partij die een verzoek om arbitrage heeft ten opzichte van een duidelijk bezwaar dat losstaat geloofwaardige alternatieve voorstellen in het kader van de opstelling van de normatieve documenten, uitsluiting van een lid of plaatsvervangend lid van een forum bij ernstig tekortkoming of onethisch gedrag van dit lid waardoor de herziening van de beheersnormen of van het charter gehinderd worden, of de instelling van een geschillenbeslechtingsprocedure voor de behandeling van klachten die voortvloeien uit de uitvoering van het certificeringssysteem of de certificeringsprocedures en die niet kunnen worden behandeld volgens de geschillenbeslechtingsprocedures van de betrokken certificerings- of accreditatie-instelling, kunnen een verzoek indienen bij de secretaris-generaal.

De secretaris-generaal is bevoegd voor het vaststellen en/of ontvangen van alle klachten, bezwaren, geschillen, onethische gedragingen en verzoeken tot arbitrage, door desgevallend deze klachten, geschillen, bezwaren, onethische gedragingen en arbitrages door te verwijzen naar de bevoegde organen (Arbitragecommissie, Raad van bestuur van PEFC Belgium, PEFC International, …).

Klachten, geschillen, bezwaren en verzoeken kunnen worden gericht aan de secretaris-generaal Samuel Oldenhove via email: s.oldenhove[at]pefc.be.


Andere activiteiten

Overeenkomstig artikel 16 over de rol en de bevoegdheid voor het vastleggen van samenstellings- en werkingsregels van de arbitragecommissie voor klachten, geschillen, uitsluitingen en bezwaren van de statuten van de vzw PEFC Belgium en de procedure voor geschillenbeslechting aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Commissie van PEFC Belgium op 27 juni 2012, de secretaris-generaal is bevoegd voor het vaststellen en/of ontvangen van alle klachten, bezwaren of geschillen, door desgevallend deze klachten, geschillen of bezwaren die geen betrekking zouden hebben op de normalisatie-activiteiten van PEFC Belgium, door te verwijzen naar de bevoegde organen (houder van de certificatie, certificeringsinstelling, accreditatie-instelling, …).

Klachten, geschillen, bezwaren en verzoeken kunnen worden gericht aan de secretaris-generaal Samuel Oldenhove via email : s.oldenhove[at]pefc.be.


Algemene informatie

PEFC Belgium

Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3
1000 Brussel

info[at]pefc.be
+32 (0) 2 223 44 21

Documenten

Statuten vzw

Wettelijke informatie

Privacybeleid

Wettelijke informatie

News

26 september 2022

Best Use of Certified Timber Prize: de finalisten zijn bekend

Architectuur & duurzaam bouwen

19 september 2022

Responsible packaging — een nieuwe, bosgerichte visie op duurzaam verpakken

Bedrijven - Inkoop, groothandel & FMCG

8 september 2022

Weekend van hout en bos: win een nacht in een hut in het bos!

Groot publiek & consumenten

5 september 2022

Verantwoord verpakken: volg onze conferentie op Empack Gent

Bedrijven - Chain of Custody

28 juli 2022

PEFC schorst PEFC Rusland

Bosbeheer

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief