fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Persberichten

Wenst u ook onze persberichten te ontvangen? Bezorg dan uw naam en de naam van het medium, evenals uw e-mail en telefoonnummer aan onze persverantwoordelijke Alice Gerbaux via info[at]pefc.be.

 

Bossen zijn erfgoed voor onze kinderen en kleinkinderen. Laten we hun waarde duurzaam vergroten dankzij de PEFC-certificering.

Dec 11 2020

 

Vind hier de open brief van de houtindustrie.

De Belgische bossen worden grotendeels op een duurzame manier beheerd en volgens de criteria van milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar bosbeheer. Toch wordt het almaar belangrijker om de consument te kunnen verzekeren van de duurzame oorsprong van de producten die hij of zij koopt. Het PEFC-label geeft de consument de garantie dat het gekochte product op basis van hout uit duurzaam beheerde bossen gemaakt wordt.

Sinds zijn ontstaan probeert PEFC de certificering toegankelijk en betaalbaar te maken voor de eigenaars van kleine bosoppervlakten. Dat is trouwens de reden van zijn bestaan. De PEFC-certificering maakt het voor boseigenaars mogelijk om aan hun erfgoed op economisch, ecologisch en sociaal vlak meer waarde te geven voor de toekomstige generaties.

“Met de PEFC-certificering kan ik me als boseigenaar engageren in een maatschappelijk project. Ik kan het publiek ook tonen dat ik mijn boserfgoed op een verantwoorde en duurzame wijze beheer. PEFC is de meest geschikte certificering voor de kenmerkende familiebossen van ons land. Het label vormt voor mij ook een echte economische troef.  Verschillende inkopers in de houtketen vragen immers hogere prijzen voor gecertificeerd hout. In de houtverkoop zijn er voor de gecertificeerde loten ook meer kandidaat-kopers. Dat duwt de prijzen verder naar boven.”
Michel Terlinden, boseigenaar en -beheerder

Om met gecertificeerd hout te kunnen werken, hebben de ketens vooral nood aan gecertificeerd materiaal. Op dit moment is 43% van onze Belgische bossen PEFC-gecertificeerd. In Wallonië gaat het om meer dan de helft van de bosoppervlakte. Dat komt neer op iets meer dan 304.000 hectare over een totale oppervlakte van 557.909 hectare. Dit heeft een enorme impact. Maar het gaat in het Waals Gewest vooral om openbare bossen: die zijn bijna volledig (99%) PEFC-gecertificeerd. Van de Waalse privébossen daarentegen draagt slechts 11% het label.  Voor Vlaanderen bestaan er momenteel nog geen PEFC-normen. PEFC wil voor Vlaanderen graag standaarden ontwikkelen om ook de Vlaamse Gemeenschap zijn duurzaam bosbeheer doelen te helpen halen. PEFC luistert dus graag naar iedereen die zijn of haar steun aan het project wil tonen.

De sector - vertegenwoordigd door de Belgische Houtconfederatie, FEDUSTRIA, InduFed, FEBHEL en vele leden die Belgisch hout op de markt brengen en verwerken - doet dan ook een oproep aan de eigenaars van privébossen. De bedoeling is dat er meer eigenaars aan dit project deelnemen en de opportuniteit nemen om te voldoen aan de dringende vraag naar lokaal hout dat voldoet aan de eisen van duurzaamheid.

"60% van onze houtbehoeften bestaat uit de vraag naar gecertificeerd hout. Gecertificeerd hout is altijd een sterk commercieel argument geweest bij de verkoop van onze afgewerkte producten. Gezien de groeiende vraag van onze klanten zal dat een sleutelrol gaan spelen in de verhoging van onze concurrentiekracht.
We hopen van harte dat boseigenaars zich massaal bij het certificeringsproject aansluiten. Deze aanpak moet het beheer van de bosrijkdommen optimaliseren en de bosbouwactiviteiten in stand houden.”
Eric Meurisse, wood supply manager bij Burgo Ardennes

In een steeds meer geglobaliseerde economie is het belangrijk om de waarde van de korte ketens en de lokale economie te vergroten. Zij vormen een antwoord op de klimaatverandering. De duurzame ontwikkeling van het boserfgoed is dan ook van cruciaal belang.

Aanvullende informatie voor de pers: 
Alice Gerbaux – Communicatie verantwoordelijke
a.@pefcgerbaux.be – +32 (0)2 223 44 21

 

More information:

  Persbericht

  Bijlage : Open Brief van de federatie