fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Persberichten

Wenst u ook onze persberichten te ontvangen? Bezorg dan uw naam en de naam van het medium, evenals uw e-mail en telefoonnummer aan onze persverantwoordelijke Alice Gerbaux via info[at]pefc.be.

 

Ruimtelijke plannen ontbreken voor deel van Waalse openbare bossen

Feb 17 2020


PEFC Belgium heeft vernomen dat het accrediteringsorgaan COFRAC en het certificeringsorgaan ECOCERT een ander standpunt hebben over een ongelijkvormigheid in het kader van de PEFC-certificatie binnen de entiteit DNF, dat houder is van de certificatie voor openbare bossen. 


De ongelijkvormigheid heeft betrekking op het ontbreken van volledige ruimtelijke plannen voor een deel van de openbare bossen in het Waalse Gewest. De discussie tussen COFRAC en ECOCERT gaat over de duur van het remediëringsplan van de ruimtelijke plannen tot de ongelijkvormigheid is rechtgezet.


Het DNF had ECOCERT in 2017 namelijk een remediëringsplan voorgesteld tijdens de vernieuwingsaudit. Het plan kreeg de volledige steun van de Waalse regering die uitzonderlijke middelen vrijmaakte om dit euvel te verhelpen. Dat gebeurde opnieuw in november 2019. ECOCERT had als onafhankelijk certificeringsorgaan beslist om bij de oplossing van deze grote ongelijkvormigheid rekening te houden met het belang van de verrichte werkzaamheden, de toegewezen middelen en de beduidende verbetering van het beheersysteem van het DNF in de loop der jaren.


Volgens de informatie waarover we beschikken, is het DNF van plan de toestand geleidelijk en overeenkomstig de regelgeving op te lossen tegen 2022, zodat er voor alle bossen ruimtelijke plannen in de vereiste vorm bestaan die het duurzame beheer formaliseren.

We herinneren eraan dat het van essentieel belang is dat er voor het duurzaam beheer van openbare bossen ruimtelijke plannen bestaan. ECOCERT volgde en volgt de toestand op regelmatige basis en controleert de voortgang van de werkzaamheden.


PEFC Belgium heeft PEFC International van de situatie op de hoogte gebracht. Als owner van de norm werken we aan een oplossing voor lopende zaken vanuit een technisch en normatief oogpunt in het kader van onze bevoegdheden.

De certificerings- en accrediteringsorganen, die onafhankelijk van PEFC Belgium opereren, zijn momenteel op zoek naar de beste manier om deze problematiek op te lossen volgens de geldende procedures voor certificering en accreditering.


PEFC Belgium informeert u over de evolutie van de situatie zodra dat nodig is.


Aanvullende informatie:
Samuel Oldenhove, secretaris-generaal PEFC Belgium vzw -  02 223 44 21

 

Aanvullende opmerkingen:

Normgevend orgaan

PEFC Belgium

Stelt normen op met inachtneming van de vereisten van PEFC International. Promoot het PEFC-label. Het certificerings- en accrediteringsproces gebeurt door een derde partij om de scheiding tussen normgeving en uitvoering te garanderen.

Accrediteringsorgaan

Belac (België)
Cofrac (Frankrijk)

Accrediteert certificatieorganen op basis van de resultaten van de accreditatieaudits. De accreditatieauditor voert de audit uit en beveelt de door het accrediteringsorgaan toegekende accreditering (al dan niet) aan. De accrediteringsauditors worden aangesteld door hun orgaan en op internationaal niveau gecontroleerd door het IAF.

Certificeringsorgaan

Ecocert

Certificeert de organen die zich kandidaat stellen voor een certificering op basis van de certificeringsaudits. De auditor voert de audit uit en beveelt (al dan niet) de certificering aan die wordt toegekend door een andere persoon. De auditor wordt aangesteld door het certificeringsorgaan.

Gecertificeerd orgaan

Regionale entiteit DNF SRFB

Wordt gecertificeerd door het certificeringsorgaan voor het beheer van de groep eigenaars, waarvan het zich vergewist dat ze de voorwaarden van PEFC naleven (inclusief de aflevering van een attest van deelname aan de gecertificeerde groep)

 

Het PEFC-label

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is het belangrijkste internationale certificeringssysteem voor bossen en werd opgericht in 1999. Producten met PEFC-label garanderen dat ze afkomstig zijn van bossen die duurzaam worden beheerd. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. De vzw PEFC Belgium is het nationaal secretariaat van PEFC in België en ijvert met name voor het promoten van het PEFC-label en het uitvaardigen van normen.

 

 

More information:

  Persbericht 14.02.2020