fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Persberichten

Wenst u ook onze persberichten te ontvangen? Bezorg dan uw naam en de naam van het medium, evenals uw e-mail en telefoonnummer aan onze persverantwoordelijke Alice Gerbaux via info[at]pefc.be.

 

Attest van deelname aan een door het DNF geleide  PEFC-gecertificeerde groep van de gemeente Wellin voor een jaar ingetrokken

Dec 19 2019


Op 11 december 2019 bevestigde de Werkgroep PEFC Waals Gewest dat het attest van deelname van de gemeente Wellin aan een door het DNF geleide PEFC-gecertificeerde groep voor een jaar wordt ingetrokken. Deze beslissing volgt op een procedure die in 2018 werd aangevat over het probleem met het bos-wildevenwicht binnen deze eigendom. Concreet betekent dit dat Wellin niet langer het PEFC-label mag gebruiken voor hout dat afkomstig is uit de bossen van de gemeente en te koop zou worden aangeboden. Dit verbod geldt voor een jaar en ging in op 28 oktober 2019, datum van de eerste beslissing van de auditor.

In het kader van de PEFC-certificatie verbinden de eigenaars zich er door de ondertekening van een handvest toe om verschillende criteria inzake duurzaam bosbeheer na te leven. Punt 12 van het handvest bepaalt dat bij een verbroken bos-wildevenwicht alle nodige middelen moeten worden ingezet om het te herstellen. Het is dus niet de wilddichtheid die wordt beoordeeld, maar de middelen die worden ingezet om tot dat evenwicht te komen.

Een onevenwicht tussen bos en wild heeft heel wat gevolgen. We vermelden het risico voor de natuurlijke regeneratie van het bos, het gevaar dat bepaalde soorten en biotopen wegkwijnen, of dat aan de aanwezige bomen grote schade wordt aangericht.

Tijdens recente audits stelde de auditor een onevenwicht vast in het bos van de gemeente Wellin en vroeg hij om een actieplan te starten om de situatie te verhelpen. Dit actieplan werd tot tweemaal toe als onvoldoende beoordeeld om actief het evenwicht te herstellen. De PEFC-werkgroep zag zich daarop verplicht om het attest van deelname van de gemeente Wellin aan een door het DNF geleide PEFC-gecertificeerde groep voor een jaar in te trekken, omdat te veel werd afgeweken van het PEFC-handvest.

Voor de afloop van een jaar zal de interne auditor een nieuwe initiële audit laten uitvoeren ter controle van de toepassing van een concreet actieplan dat leidt naar een bos-wildevenwicht, en zal hij de naleving van de andere punten van het PEFC-handvest beoordelen. Bij een positieve audit kan de eigenaar opnieuw het recht verwerven om het label te gebruiken bij de verkoop van zijn hout.

PEFC Belgium betreurt uiteraard dat een eigenaar niet langer gebruik mag maken van het PEFC-label, maar benadrukt dat de controles en eventuele sancties deel uitmaken van het certificatieproces en er de efficiëntie en geloofwaardigheid van aantonen.

Wat de Koninklijke Schenking betreft, loopt de zaak tot opschorting van de certificatie nog steeds en kunnen wij ons dus nog niet uitspreken over de beslissing die zal worden genomen.

 

Bijkomende informatie:

Samuel Oldenhove, Secretaris-generaal PEFC Belgium VZW,  +32 (0)2 223 44 21 

Michel Baillij, milieuverantwoordelijke, Département Nature et Forêt, +32 (0)81 33 58 12

More information:

  Persbericht 19.12.2019