fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Persberichten

Wenst u ook onze persberichten te ontvangen? Bezorg dan uw naam en de naam van het medium, evenals uw e-mail en telefoonnummer aan onze persverantwoordelijke Alice Gerbaux via info[at]pefc.be.

 

Steeds meer duurzaam beheerde bossen in België

Feb 06 2019


De snelle groei van PEFC – vandaag het grootste boscertificatiesysteem ter wereld – en de toegenomen populariteit ervan bij eigenaars van familiale en gemeenschapsbossen getuigen van de stevige basis waarop PEFC steunt en van het belang ervan voor de promotie van duurzaam bosbeheer.

De certificatie van duurzaam bosbeheer bestrijkt 12,7 % van de wereldwijde beboste oppervlakte, waarvan 60 % onder het PEFCTM-label(1)


Evolutie van de PEFC-gecertificeerde bosoppervlakte in de wereld
graph superficie forestiere monde NL
Bron: pefc.org & fsc.org – Sept 2018


België is een heel goede leerling ter zake. De jongste jaren zien we op de Belgische markt immers een aanzienlijke toename van het aandeel van gecertificeerde houtproducten van eerste verwerking. Dit steeg van 40,5% in 2012 naar 59,5% in 2016(2). Tegelijk blijft de Belgische bosoppervlakte toenemen. Wij overschreden inmiddels de kaap van 300.000 hectare, waarmee het aandeel van de PEFC-gecertificeerde bosoppervlakte 42,6 %(3) van de totale bosoppervlakte in ons land bedraagt (dit aandeel bedraagt 46,3 % voor de PEFC- & FSC-certificaties samen)(4). En het zou nog beter kunnen. Momenteel zijn immers alleen de Waalse bossen PEFC-gecertificeerd. In Vlaanderen bestaat de FSC-certificatie sinds 2005 en ligt het aandeel gecertificeerde bossen rond 17% van de bosoppervlakte van het Gewest. PEFC België blijft evenwel streven naar het ontwikkelen van standaards in Vlaanderen en staat open voor iedereen die dit project wil steunen.
Dezelfde trend zet zich door in onze buurlanden. Als we kijken naar België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg heeft meer dan 54,1 %(5) van de bosoppervlakte de PEFC-certificatie (59,6 % voor PEFC & FSC samen). Dezelfde trend tekent zich af in Europa. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, heeft 45,5 %(6) van de Europese bosoppervlakte de PEFC-certificatie en 21,7 % de FSC-certificatie.

 

graph pays limitrophes NL

Bron: Panorabois 2017 & Eurostat 2015 - Eurostat Statistical books - Agriculture, forestry & fishery statistics - Edition 2017, pefc.org & fsc.org

 

graph superficie par pays EU NL

Bron: Panorabois 2017 & Eurostat 2015 - Eurostat Statistical books - Agriculture, forestry & fishery statistics - Edition 2017, pefc.org & fsc.org


PEFC is een wereldwijd aanwezig label voor boscertificatie. Door de sterke aanwezigheid ervan in onze buurlanden kunnen wij evenwel stellen dat consumenten die bij hun aankopen van hout en papier de voorkeur geven aan PEFC-gelabelde producten, lokaal hout verkiezen boven ingevoerd hout en dus voorrang geven aan de korte circuits.

_______


(1) 307 miljoen hectare bossen zijn gecertificeerd onder het PEFCTM-label en 201 miljoen onder het FSC-label. Dit is 12,7 % van de wereldwijde bosoppervlakte van in totaal 4 miljard hectare. Bronnen: pefc.org & fsc.org

(2) Bron: Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016: Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord. Par BOS+, Stichting Probos en IDEA Consult.

(3) 29.324 ha in privébossen en 271.413 ha in openbare bossen, dit is 300.737 hectare. Bronnen: PEFC België.

(4) 25.810 ha FSC-gecertificeerde bossen. Bron: FSC België.

(5)(6) Bron: Panorabois 2017 & Eurostat 2015 - Eurostat Statistical books - Agriculture, forestry & fishery statistics - Edition 2017, pefc.org & fsc.org

 

Info voor de pers 

Alice Gerbaux – Hoofd marketing & communication – a.gerbaux[at]pefc.be - +32 (0)2 227 56 57

 

More information:

  Persbericht 06.02.2019