fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Onze bossen steunen in de strijd tegen de klimaatverandering

Jul 28 2020

C. Cuvelier

Bekijk dit boslandschap eens goed. Mooi, niet? Een schitterend kleurenpalet dat bruist van het leven? Ja, maar bij nader inzien gaat het niet zo goed met dit bos. Zowel bij de naald- als bij de loofbomen zien we exemplaren die hun bladeren hebben verloren.

Het bos heeft te lijden onder de opeenvolging van droge periodes in de afgelopen jaren. Deze ongewone omstandigheden verzwakken het en maken het kwetsbaar voor aanvallen van bepaalde insecten, zoals de schorskever, die het sparrenbestand sinds 2018 al flink heeft uitgedund. Beuken hebben dan weer rechtstreeks te lijden onder het gebrek aan water en de zwakste exemplaren gaan gewoonweg dood van de dorst. Nog een effect van de klimaatopwarming is de processierups, die vroeger alleen voorkwam ten zuiden van de Loire en nu welig tiert in onze eikenbossen. De bovenstaande voorbeelden geven aan dat de klimaatverandering het bos kwetsbaar maakt. Wat kunnen wij doen om het te beschermen en te wapenen tegen deze nieuwe situatie?

Een van de oplossingen waaraan de bosbouwers denken, is de introductie van boomsoorten die beter gewapend zijn tegen de toekomstige klimaatomstandigheden. De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) zette een stap in die richting met haar project Arboretums, dat in 2018 werd opgezet ter gelegenheid van haar 125-jarige bestaan. We richten de schijnwerper op een project met toekomst...

Tests met een twintigtal soorten

Nieuwe boomsoorten testen via een netwerk van percelen over heel België, dat is de doelstelling van Arboretums. Zo werden voor het project een twintigtal soorten geselecteerd op basis van:

  • ecologische criteria (gekende weerstand tegen droogte in combinatie met een goede weerstand tegen koudegolven, die ondanks de verwachte klimaatverandering mogelijk blijven),
  • biologische criteria (geen gekend invasief karakter) en
  • economische criteria (hout dat benut kan worden als materiaal).

Daartoe behoren loofbomen, zoals de moseik, de donzige eik, de boomhazelaar, de winterlinde of zuiderse varianten van onze lokale beuken en eiken evenals naaldbomen zoals de atlasceder, de Turkse spar, de Corsicaanse den, de Syrische zilverspar of de zeeden.

arbos srfb 1

arbos srfb 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste aanplantingen en opvolging

In april 2019 werden de eerste bomen van dit project op ware grootte aangeplant. Sindsdien kreeg het navolging op tal van plaatsen in het hele land. Dit voorjaar konden ook de eerste gezondheidsmetingen en -observaties worden uitgevoerd. De jonge bomen doen het algemeen genomen uitstekend, wat voor de meeste ervan het beste doet verhopen voor de toekomst. Voor de opvolging op lange termijn (ten minste 20 tot 30 jaar) zal een team van speciaal opgeleide vrijwilligers instaan. Zo zal het potentieel van deze bomen op het vlak van productie, resistentie tegen ziekten, ongedierte en extreme weersomstandigheden kunnen worden beoordeeld. Op basis van deze constante opvolging zullen de toekomstige generaties van bosbouwers de meest beloftevolle boomsoorten voor onze bossen van morgen kunnen aanplanten.

Dit project helpt het bos om zich aan de toekomstige omstandigheden aan te passen. Doel is het in stand houden van een gediversifieerd bos, dat al zijn economische, ecologische, klimatologische en sociale functies blijft vervullen.

Voor meer informatie over de Arboretums kunt u contact opnemen met Nicolas Dassonville.
Indien u er als particulier of bedrijfsleider wenst aan mee te werken, kunt u terecht op deze pagina.

Fotokrediet:
- Bossenlandschap: C. Cuvelier
- Naald- en loofboomzaailingen: KBBM