fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

De teloorgang van bossen op wereldschaal vertraagt naarmate duurzaam beheer toeneemt.

Jun 02 2020

Begin mei publiceerde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties* haar Forest Resources Assessment (FRA 2020). Uit deze studie die om de 5 jaar wordt verricht, kunnen we enkele lessen trekken over de wereldwijde evolutie van de bossen in de afgelopen 30 jaar. Een beknopt overzicht van deze groene rijkdom die de bossen vormen.

De wereldwijde beboste oppervlakte bestrijkt 1/3 van de aarde

De wereldwijde bosoppervlakte bedraagt 4,06 miljard hectare (ha), dit is 31% van onze planeet.
Slechts vijf landen nemen de helft van die oppervlakte voor hun rekening, namelijk Rusland, Brazilië, Canada, de Verenigde Staten en China.

repartition forest FAOBron: FAO

De oppervlakte neemt af. Sinds 1990 is op aarde immers 178 miljoen hectare bos verloren gegaan, dit is een oppervlakte zo groot als Libië. Er is wel een lichtpunt: het nettoverlies(percentage)** van de bossen is in de voorbije 30 jaar aanzienlijk afgenomen. De verklaring schuilt in de verminderde ontbossing in sommige landen en de toename van de bosoppervlakte in andere, dankzij bosaanplantingen en de natuurlijke expansie van de bossen. Deze afname vertraagt ook naarmate duurzaam beheer toeneemt. Daar komen we later op terug.

De voorbije tien jaar zijn de bossen vooral in Afrika en Zuid-Amerika afgenomen. Azië kent de grootste nettogroei van bosoppervlakte, gevolgd door Oceanië en Europa.

Annual forest area net change

Bron: FAO

 

 Wereldwijde bossen in enkele cijfers:

  • de bosoppervlakte bedraagt 4,06 miljard hectare, dit is 0,52 ha/persoon op aarde.
  • er zijn 60.082 verschillende boomsoorten geïnventariseerd.
  • bijna de helft van alle boomsoorten (45%) behoren tot slechts 10 families.
  • 20.334 boomsoorten staan op de rode lijst van bedreigde soorten van de International Union for Conservation of Nature, waarvan 8.056 worden beschouwd als wereldwijd bedreigd (ernstig met uitsterven bedreigd, in gevaar of kwetsbaar). Meer dan 1.400 boomsoorten werden beschouwd als ernstig met uitsterven bedreigd en vereisen dringende bewaringsmaatregelen.

 

De wereldwijde bosoppervlakte neemt af, maar het gaat trager

Bossen spelen een cruciale rol voor het milieu, de bevolkingsgroepen en de wereldeconomie. Bossen zijn een heuse koolstofput en slaan 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op. Niet alleen verzachten zij de gevolgen van de klimaatverandering, maar ze herbergen ook 2/3 van de biodiversiteit op aarde. Daarnaast verschaffen ze water, voeding en hernieuwbare grondstoffen voor heel wat producten die we dagelijks gebruiken. Ze zijn tevens een bestaansmiddel voor miljoenen mensen. 

Zoals eerder vermeld, is het positieve nieuws van dit rapport dat ondanks het feit dat de wereldwijde bosoppervlakte afneemt, dit trager gebeurt naarmate duurzaam bosbeheer aan belang wint. Dit duurzame beheer stelt de toekomst van onze bossen veilig en zorgt ervoor dat de huidige en toekomstige generaties gebruik kunnen blijven maken van de vele diensten en voordelen die bossen te bieden hebben aan burgers, milieu en economie.

Annual rate of forest expansion and deforestation

Bron: FAO


Steun verlenen aan duurzaam bosbeheer: een zaak van allen

Bij het lezen van dit rapport kan men zich afvragen wat ieder kan doen om duurzaam bosbeheer te ondersteunen.  Iedereen kan daar op zijn niveau toe bijdragen.

Ongeacht of u als onderneming actief bent in de financiële sector, in de grootdistributie of in de bouw, u heeft een essentiële rol te vervullen om de duurzaamheid van de bossen over de hele wereld te bevorderen. Neem PEFC op in uw beleid van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en vermeld dit engagement in uw communicatie. Door te kiezen voor een verantwoorde aanvoer (met PEFC-label) van hout- en afgeleide producten (karton en papier), creëert u een vraag naar duurzame gecertificeerde materialen en zet u aan tot het behoud van bossen, in plaats van ze te gebruiken voor andere doeleinden. Zo laat u aan uw klanten en werknemers ook uw inzet voor duurzaam bosbeheer blijken.

Als u als boseigenaar uw bos laat certificeren, geniet u begeleiding en advies van PEFC om uw beheerpraktijken te verbeteren. Zo maakt u uw inzet voor duurzaam bosbeheer zichtbaar bij publiek en consumenten.

Als consument ten slotte kunt u het verschil maken door verantwoord te kopen.
Door te kiezen voor producten (hout, karton, papier) met het PEFC-label, wordt u als consument een essentiële speler die op zijn niveau duurzaam bosbeheer ondersteunt.

Meer informatie over het rapport van de FAO: http://www.fao.org/state-of-forests/en/ of http://www.fao.org/3/CA8753EN/CA8753EN.pdf

 

* Beter gekend onder het Engelse letterwoord FAO, wat staat voor Food and Agriculture Organization of the United Nations.

** Volgens de FAO is de nettoverandering van de bosoppervlakte de som van het verlies aan bossen (ontbossing) en de winst aan bossen (bosuitbreiding) over een bepaalde periode. Naargelang de winst groter of kleiner is dan het verlies, kan de nettoverandering dus positief (men spreekt dan van nettowinst) of negatief zijn (dit heet nettoverlies).