fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Ook retailers kunnen eenvoudig en effectief duurzaam verpakken

Apr 09 2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag broodnodig. Het is echter niet altijd evident om het verschil te maken op zijn eigen schaal. PEFC is een gemakkelijk en transparant label dat u toelaat om u te engageren op een concrete manier en dat engagement rond ketenbewaking ook te communiceren.

Consumenten vinden dat overheden en bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om maatschappelijke veranderingen. Ook bij het verduurzamen van de verpakkingsketen. Wist je dat ook jouw organisatie eenvoudig een positieve bijdrage kan leveren aan onze planeet? PEFC heeft een video gepubliceerd waarin hierover in 1 minuut uitleg wordt gegeven aan retailers.

De wereld verandert en het milieubewustzijn is heel hoog. Een verantwoordelijke speler zijn is tegenwoordig een noodzaak voor bedrijven die concurrerend willen blijven op de markt.

De vraag naar duurzame producten is de laatste jaren gestaag toegenomen. Overheden over de hele wereld en organisaties zoals het Consumer Goods Forum hebben de noodzaak erkend om ontbossing aan te pakken, velen hebben zich aangemeld bij de ‘New York Declaration on Forests’. Ontbossing tegengaan vormt nu de kern in het beleid van velen ten aanzien van klimaatverandering.

course

“86% van de Belgische bevolking verklaart dat het geen producten wil verbruiken die schade aanrichten aan de bossen” WWF & Bos+, 2019

“2/3e van de consumenten heeft een positiever beeld van ondernemingen die verantwoordelijk aankopen en dat garanderen door een label als PEFC.” PEFC/GFK Global consumer survey 2017

Voor detailhandelaren is het echter complex om de duurzaamheid te waarborgen van producten gemaakt van hout.

Het PEFC-label, een eenvoudige en efficiënte oplossing

Het PEFC-label is een eenvoudig en effectief hulpmiddel waarmee je een verantwoorde keuze maakt. Met het label op een houten- of papierenverpakking communiceer je dat deze van duurzame herkomst zijn.

In België is 92 % van de gecertificeerde oppervlakte PEFC (91 % in onze buurlanden en 68 % in Europa). Wie als bedrijf bij de aankopen van hout en papier de voorkeur geeft aan producten met een PEFC-label, zorgt mee voor het behoud van de lokale bossen en helpt de korte circuits in stand te houden.

Door te kiezen voor verpakkingen in papier en karton met PEFClabel, verzekert u zich ervan dat de grondstoffen die u gebruikt van duurzame oorsprong zijn, steunt u het anti-ontbossingsbeleid, onderschrijft u 15 van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) en beantwoordt u aan de verwachtingen van de consumenten door te bewijzen dat uw bedrijf zich engageert op het gebied van ketenbewaking en bosbehoud.

Zet de eerste stap

Je kan een begin maken door het opstellen van een algemene “Beleidsverklaring Duurzaam Bosbeheer”.

PEFC heeft een voorbeeld van zo’n algemene beleidsverklaring gemaakt waarmee je aangeeft de voorkeur te geven voor duurzame producten. Deze beleidsverklaring is hier te downloaden.

More information:

  Procurement Policy

  One pager Procurement