fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Milieubewustheid, almaar belangrijker in onze maatschappij.

Feb 13 2020


De wereld verandert en de burger is steeds meer bekommerd om het milieu. Volgens het studiebureau Wide[1], dat maatschappelijke trends onderzoekt, geeft 77 % van de Belgen blijk van milieubewustheid, ook wel ‘Blue Deal’ genoemd.

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de impact van hun aankoopbeslissingen op het milieu en de maatschappij, en vragen duurzame producten.

green trend

  • 86% van de Belgische bevolking verklaart dat ze geen producten wil verbruiken die schade toebrengen aan de bossen[2].
  • 28% van de consumenten zouden bereid zijn om meer te betalen voor milieuvriendelijkere verpakkingen. Dat percentage loopt op tot 33 % als het gaat om verzorgings- en gezondheidsproducten[3].
  • 2/3 van de consumenten heeft een positiever beeld van ondernemingen die verantwoord aankopen en dat garanderen door een label als PEFC[4].

 

PEFC, de link tussen bos en consument

Door gecertificeerde houtproducten te kopen, dragen we bij tot de bescherming van onze bossen. Het gebruik van bossen voor andere doeleinden die vanuit financieel oogpunt meer opbrengen, zoals veeteelt of het aanplanten van oliepalmen, is een van de belangrijkste oorzaken van de ontbossing. De aankoop van producten afkomstig van bossen geeft ze een waarde, schept een vraag en vormt een financiële stimulans om bossen in stand te houden.

Dankzij certificatie kunt u gemakkelijk verantwoorde keuzes maken, door met uw koopkracht de bescherming van bossen te ondersteunen en de klimaatverandering te bestrijden.

[1] Martine Clerckx, Wide Group, 2019

[2] WWF & Bos+ 2019

[3] Macfarlane Packaging's jaarlijkse Unboxing survey, 2019

[4] PEFC/GFK Global consumer survey 2017