fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Mythes en feiten over papier

Nov 25 2019

Two Sides Print and Paper Myths and Facts

Two Sides, een Engels studiebureau, publiceerde onlangs de resultaten van een Europese studie over papier. Ze vergelijkt veel verspreide mythes over papier met de werkelijke feiten, een vergelijking die heel wat verrassingen inhoudt.

  • Verkeerde perceptie van de ontbossing in Europa: 60% van de consumenten denken dat de Europese bossen kleiner worden, terwijl ze in de voorbije 10 jaar met 44.000 km2 zijn toegenomen.
  • 27% kennen PEFC.
  • Onderschatting van de papierrecyclage: slechts een vijfde van de ondervraagden denken dat het recyclagepercentage van papier in Europa boven 60% ligt, terwijl dat in werkelijkheid meer dan 72% is.
  • Vrije keuze in de ontvangst van papieren of digitale documenten: 78% van de Europese consumenten vinden dat ze het recht hebben om voor de ontvangst van mededelingen van hun leveranciers te kiezen tussen print en digitaal. 62% denkt dat ze geen hoog bedrag moeten betalen als ze kiezen voor papieren facturen en afschriften.
  • Voorkeur voor print: 69% verkiest dit voor boeken, 61% voor magazines en 54% voor kranten. 


Meer info
>> Samenvatting van deze studieamenvatting van deze studie
>> Boekje van Two Sides "Paper & Print: Myths & Facts" (in het Engels)
>> "Mythes en Feiten over het Bos" door Paper Chain Forum