fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

20 jaar PEFC - Kleinschalige boseigenaar, ze verdienen onze volle aandacht

Nov 18 2019


Deze keer staan de kleinschalige- en familieboseigenaren in de spotlight. Deze groepen zijn de oprichters van PEFC. Elke dag zijn er nieuwe leden uit deze groepen die de standaard invoeren.

Miljoenen kleinschalige en familie boseigenaren bezitten en bewerken ongeveer 30% van het wereld bosareaal. Een niet te onderschatten hoeveelheid bos. Het maakt deze groepen tot belangrijke partners in het bereiken van ons doel, duurzaam bosbeheer voor alle bossen in de wereld.

In plaats van te rapporteren moeten we ze zelf aan het woord laten over hun bevindingen en ervaringen met PEFC duurzaam bosbouw management.


“PEFC voelt als de goed passende handschoen van duurzaamheid op wereldschaal” 
  

Sven Erik Hammar is een kleinschalige boseigenaar in Zweden. In zijn video vertelt hij wat PEFC voor hem en anderen kleinschalige boseigenaren betekent en neemt hij ons mee op een tochtje door zijn bos.


Zijn land is ongeveer 660 hectare groot. De helft is productiebos en de andere helft bestaat uit moerasland en berkenbos op bergachtig terrein. Het (bos)land is reeds 200 jaar familiebezit. Nog steeds hier op dezelfde plaats.

De PEFC certificering van zijn bos is erg belangrijk voor Sven Erik. “Ik weet dat mijn bos net als dat van alle andere boseigenaren over de hele wereld aan dezelfde criteria moet voldoen.  De resulterende duurzaamheid voelt als een goed passende handschoen.”

Sven Erik haalt het onderzoek ‘European Family Forest Owners’ views on Forest Certification‘ aan, een gezamenlijk project van diverse organisaties en associaties die de kleinschalige boseigenaren vertegenwoordigen.

Het onderzoek toont aan dat PEFC als systeem het best aansluit op de specifieke eigenschappen en mogelijkheden van deze groep bosbezitters. Het PEFC duurzaam bosbeheer systeem biedt deze groep de beste mogelijkheden de balans tussen sociale-, milieu- en ecologische aspecten duurzaam te handhaven.

Kleinschalige boseigenaren en hun bossen zijn een belangrijk bron van duurzame producten uit het bos, “ons eigen bos” vertelt Sven Erik. Wij leveren de wereld duurzame producten.