fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Van 12 naar 81: het verhaal van het lidmaatschap en bestuur van PEFC

Aug 27 2019


PEFC verenigt nationale boscertificatiesystemen, ngo’s, vakbonden, bedrijven, beroepsverenigingen, organisaties van boseigenaars en geëngageerde individuen. Wij zetten ons samen in voor een wereld waarin de bijdrage van duurzaam beheerde bossen aan onze planeet en onze levens naar waarde wordt geschat.

Onze leden spelen een vitale rol in het PEFC-verbond. Sinds de oprichting met 12 leden zijn wij uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die vandaag 81 leden telt (51 nationale en 30 internationale). Zij vertegenwoordigen verschillende honderden nationale groepen van stakeholders. Hoe konden we dat bewerkstelligen – en hoe heeft dat het wezen van PEFC veranderd?

Onze stichtende leden: boseigenaars

In 1999 richtten 12 organisaties samen PEFC op. Zij vertegenwoordigden eigenaars van bossen in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland.

2003 36 National Secretaries Meeting

Al snel sloten ook organisaties uit andere landen binnen en buiten Europa zich bij hen aan. Dit zijn onze nationale leden (ook gekend als nationale bestuursorganen). Als onafhankelijke, nationale organisatie zijn zij verantwoordelijk voor de uitbouw en het beheer van het nationale boscertificatiesysteem in hun land. Ontmoet onze nationale leden.

Een bijzonder kenmerk van onze nationale leden is dat zij kunnen rekenen op de steun van de boseigenaars in hun land. Boseigenaars en beheerders zijn belangrijke stakeholders, want zij zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de criteria van bosbeheer en voor het nastreven van de certificatie. Het is dan ook van essentieel belang dat zij achter het nationale proces staan en erbij betrokken zijn. Daarom vragen wij dat onze nationale leden hun steun krijgen.

De beginjaren: de hele bossector voor zich winnen

Het werd snel duidelijk dat ook andere organisaties die de doelstellingen van PEFC steunen, zich wilden aansluiten. De groep van buitengewone leden zag het licht. Daarmee stapten we af van ons oorspronkelijke voornemen om ons alleen op boseigenaars te richten. Spelers uit de hele bossector kregen de kans om rechtstreeks bij PEFC betrokken te worden.

Organisaties die in deze fase lid mochten worden, waren de Confederation of European Forest Owners (CEPF), European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), European Landowners’ Organisation (ELO), European Timber Trade Association (FEBO) en de Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Stilaan volwassen: besturen met meerdere stakeholders

In 2008 drong verandering zich op. Wij stelden deskundige adviseurs aan om te helpen bij een uitgebreide doorlichting van het bestuur met stakeholders overal ter wereld. Als gevolg daarvan, en om een bredere waaier van spelers te overtuigen om aan het PEFC-beheerproces mee te werken, introduceerden wij de categorie van internationale stakeholderleden. Hierdoor konden wij internationale actoren aantrekken voor wie het moeilijk is om op lokale en nationale schaal een rol te spelen.

PEFC alliance 2018De lancering van het internationale stakeholderlidmaatschap zorgde voor een ingrijpende verandering in de manier waarop PEFC bestuurd werd. Het ging echter verder dan dat: het veranderde het wezen van PEFC.

Tien jaar later tellen wij 30 internationale stakeholderleden van overal ter wereld, die volwaardig deel uitmaken van het PEFC-verbond. Het gaat om organisaties, verenigingen en internationale bedrijven waarvan de principes en doelstellingen in de lijn liggen van de onze. Deze leden spelen een vitale rol in de ondersteuning van onze werkzaamheden. Ontmoet onze internationale stakeholderleden.

PEFC vandaag: een gezamenlijke inspanning

Door internationale spelers te laten toetreden tot PEFC, kwamen wij tot een totaal ander inzicht in onszelf. Voor PEFC ging het niet alleen meer om boseigenaars die een dienst leveren aan de maatschappij. Het draaide voortaan om een gezamenlijke inspanning van al wie geïnteresseerd is in de bevordering van duurzaam bosbeheer.

Stakeholders uit alle domeinen werken vandaag niet alleen mee aan de ontwikkeling van onze standaarden, maar ook aan de groei van PEFC als wereldwijde organisatie. Zij delen hun kennis, helpen onze organisatie om efficiënter te werken, en dragen actief bij tot het bestuur van PEFC.