fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Kleine boseigenaars centraal bij PEFC

Aug 19 2019


Bij de viering van ons 20-jarige bestaan hebben we veel gesproken over het belang van eigenaars van kleine bossen. Zij zijn de reden waarom onze organisatie werd opgericht. Maar hoe zorgen wij ervoor dat zij in aanmerking komen voor certificatie?

Het antwoord luidt: groepscertificatie. Groepscertificatie stelt eigenaars van kleine bossen in staat om zich te verenigen en zich te organiseren, hun krachten te bundelen en als team het certificaat te behalen. Dit maakt PEFC-certificatie voor kleine boeren betaalbaar en praktisch.

Zo’n miljoen eigenaars van kleine bossen behaalden intussen via groepscertificatie het PEFC-keurmerk, en hun aantal blijft stijgen. Dit toont aan dat boscertificatie voor kleine landeigenaars mogelijk is, en dat het een krachtig en rendabel middel vormt om bosbehoud en duurzaam bosbeheer te promoten.

Kijk hoe groepscertificatie werkt….

De ontwikkeling van het systeem van groepscertificatie is echter nog maar het begin

Via ons samenwerkingsfonds en andere PEFC-initiatieven blijven we investeren in projecten en activiteiten die certificatie van kleine boeren ondersteunen via engagement, innovatie en capaciteitsvergroting. Van Zuid-Afrika en Portugal tot Nieuw-Zeeland en Nepal: onze projecten bestrijken de hele wereld. Bekijk al onze projecten voor kleine boeren…

project PEFC Collaboration Fund

Wij ontwikkelen ook hulpmiddelen, zoals certificatie voor Bomen buiten Bossen (Trees outside Forests - TOF). Kleine boeren die bomen kweken buiten bossen, zoals op landbouwgrond of binnen bewoonde zones, kunnen op die manier het certificaat behalen en de daaraan verbonden voordelen genieten.

Het is van cruciaal belang dat kleine boeren het PEFC-certificaat kunnen behalen voor hun duurzame praktijken. Aangezien een kwart van de bossen eigendom zijn van families en gemeenschappen, is het echter ook belangrijk voor de wereld. In veel van de landen die met boscertificatie willen beginnen of hun gecertificeerde oppervlakte willen uitbreiden, bestaat namelijk een groot deel van het bosbestand uit kleine eigendommen.

Kleine eigenaars staan bij ons voor altijd centraal

Sinds onze organisatie 20 jaar geleden het licht zag, hebben we onze aanpak doorlopend versterkt. Die aanpak kon op de goedkeuring rekenen van steeds meer betrokkenen en belanghebbenden, en daardoor is PEFC vandaag het grootste boscertificatiesysteem ter wereld. 

Maar hoewel we blijven groeien, zijn we onze roots nooit vergeten. Wij zijn het certificatiesysteem bij uitstek voor kleine boseigenaars, en zullen dat altijd blijven.