PEFC Belgium

Marktstudie duurzaam gecertificeerd hout op de Belgische markt

Jan 04 2018

 

afbeelding 026 Luc Gordts

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) voeren BOS+, Stichting Probos en IDEA Consult gezamenlijk een inventarisatie uit naar het aandeel duurzaam gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016.

Deze marktstudie dient de overheid inzicht te geven op de huidige en toekomstige hoeveelheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt. De verkregen informatie zal eveneens gebruikt worden om het federaal beleid inzake de promotie van duurzame boscertificeringsystemen te ondersteunen. Dit beleid is erop gericht het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en houtproducten in België te bevorderen, in nauwe samenwerking met de sector.

De inventarisatie richt zich zowel op alle bedrijven die rondhout verwerken, als op alle houtimporterende bedrijven en op bedrijven die hout onder een ander vorm (gezaagd hout, pulp…) verwerken op Belgisch grondgebied. Het gaat hierbij om primaire (rondhout, gezaagd hout, plaatmateriaal en fineer) en secundaire (papier, meubels, lijsten…) houtproducten.

De bedrijven worden via verschillende kanalen gecontacteerd met de vraag een vertrouwelijk rapportageformulier in te vullen. Wie de enquête invult, maakt ook kans op een weekendje in de B&B Hippo-Droom, een charmevolle gerestaureerde Belle Epoque villa midden in het Zoniënwoud!

Als uw bedrijf ook tot de doelgroep van de bevraging behoort, doe dan zeker mee aan dit marktonderzoek. Meer info bij Dries Vanderheyden: dries.vanderheyden@bosplus.be of 09 264 90 55.

Bekijk hier de cijfers van de studie gepubliceerd in 2014

 

Photo: Luc Gordts

Nieuwsbrief

Steun onze bossen

Doe een gift om onze bossen een mooie toekomst te geven !

Indien u niet beschikt over een Paypal account, kunt u ons eveneens steunen door een overschrijving te doen op de bankrekening BE32 3601 1535 2002 (PEFC Belgium).

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (vergeet niet uw naam en adres te vermelden).

Meer weten