fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

PEFC wereldwijd

banner pefcwereldwijd

PEFC Internationaal is een onafhankelijke, niet-gouvernementele milieuorganisatie zonder winstoogmerk dat opgericht werd in 1999. PEFC fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen die tot stand kwamen door een consensus van de stakeholders. Het grote voordeel hiervan is dat er rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk land en met de nationale wetten, door gebruik te maken van één logo dat wereldwijd herkenbaar is.

PEFC garandeert dat bossen worden beheerd met inachtneming van strenge criteria en dat de houtstromen van in het bos tot bij de consument nauwgezet worden gevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.

De PEFC-certificatie is gebaseerd op 327 criteria. Deze vloeien voort uit de intergouvernementele conferenties over duurzaam bosbeheer en alle internationale conventies over sociale en ecologische kwesties (o.a. International Labour Organisation Core Conventions, ISO-guidelines, Convention on Biological Diversity).

Het PEFC-systeem is het grootste boscertificatiesysteem wereldwijd met meer dan 258 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte, verspreid over alle continenten.

 

De belangrijkste cijfers

 

Meer informatie

Meer informatie over het opstellen van de nationale standaarden vind je hier. (in het Engels)