fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Het belang van de bossen

banner hetbelangvanbossen

Jaarlijks verdwijnt wereldwijd nog 13 miljoen hectare bossen. Het is dus belangrijk om erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden, willen we hun toekomst verzekeren. Ontbossing is onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering, want maar liefst 18% van de CO2-uitstoot is te wijten aan ontbossing. Naast de opwarming van de aarde, heeft ontbossing ook nog tal van andere schadelijke gevolgen. Denk maar aan het verdwijnen van de biodiversiteit en de werkgelegenheid voor de lokale bevolking, maar ook andere problemen zoals erosie, waterverontreiniging,...

Bossen komen steeds vaker onder druk te staan. Meer en meer doen we met z'n allen een beroep op hout. Hout om ons te verwarmen, om te bouwen, te versieren, maar ook hout als basis van papier, karton,... Natuurlijk kunnen we nog hout gebruiken, want het is hét hernieuwbare materiaal bij uitstek. Bovendien nemen bomen CO2 op en produceren ze zuurstof via de fotosynthese. Niet het gebruik van hout zorgt voor de teloorgang van het bos, wel het fout gebruik. Verantwoorde en duurzame (een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies) houtwinning is daarom van groot belang.

Boscertificatie geeft de garantie dat het hout (of het afgeleide product) een legale en duurzame herkomst heeft.