fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Verantwoorde consument

banner consommateur-resp

Wereldwijd staan bossen onder druk. In heel wat delen van de wereld verdwijnt de bosoppervlakte met rassen scheden, onder andere door slecht bestuur, ontbossing ten voordele van landbouw, mijnbouw, veeteelt,… Dit heeft verstrekkende gevolgen op sociaal, ecologisch en economisch vlak, zoals erosie en overstromingen en het verdwijnen van planten- en diersoorten, evenals moeilijke leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Bovendien draagt ontbossing bij tot de klimaatverandering.


De wereldwijde ontbossing betekent echter niet dat we het gebruik van hout moeten bannen. Integendeel zelfs, want hout is hét ecologische materiaal bij uitstek. Het is echter wel belangrijk de oorsprong van het product in hout of papier te kennen en hier garanties over te krijgen. PEFC-gelabelde producten leveren het bewijs dat de grondstof afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Particulier

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan duurzaam bosbeheer door te kiezen voor PEFC-gelabelde producten bij bouwen, verbouwen, op kantoor,…

Lees meer

Overheid

block consommateur-pouvoir-publicVoor (lokale) overheden is er een belangrijke rol weggelegd op vlak van duurzaam aankopen, sensibilisering en het behoud van het eigen bospatrimonium.

Lees meer

Bedrijf

block consommateur-entrepriseBedrijven zijn grote verbruikers van hout en papier en hechten steeds meer belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees meer