fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Hoe certificeren?

banner boseigenaar hoecertifiren

Uw bos laten certificeren volgens de PEFC-standaard, kan gemakkelijk en snel, want PEFC beantwoordt het best aan de specifieke Europese boskenmerken; de kleinschalige, familiale bossen (gemiddeld 2,8 ha per eigenaar in Noord-Europa).

In België is het zo dat (voorlopig) enkel in het Waalse gewest bossen PEFC-gecertificeerd kunnen worden. Er is heel wat interesse vanuit Vlaamse hoek, dus waarschijnlijk zal PEFC-boscertificatie ook daar binnenkort een feit zijn.

Een boseigenaar (zowel privaat als openbaar) die zijn bos in Wallonië wil laten certificeren volgens de principes van PEFC, ondertekent een charter (klik hier voor NL) en leeft de punten hierin opgesomd na.

De principes die in het charter zijn opgenomen, werden in consensus opgesteld door alle actoren die betrokken zijn bij het bos. Ze houden rekening met alle economische, ecologische en sociale aspecten van het bosbeheer en kaderen in het ruimer geheel van regionaal bosbeheer.

Het Waalse gewest heeft gekozen voor PEFC-certificatie van zijn bossen. Eigenaars van publieke bossen wenden zich tot het Département de la Nature et Forêt (DNF) en private boseigenaars nemen contact op met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij. Deze instanties voeren dans ook de audits in de bossen.