fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

4- Vooruitgangsplan (FR)

Plan voor duurzaam bosbeheer in Wallonië 2013 – 2018* met de vooruitgangsobjectieven.

 

* Naar aanleiding van de herziening van de internationale PEFC Standaarden voor Duurzaam Bosbeheer die op 24 november 2018 op de algemene vergadering van de PEFC members gestemd zal worden, is de geldigheid van de charter verlengd geweest tot de volgende herziening van het Belgische referentiekader voor boscertificatie (geschatte datum: 2021).

More information:

  Vooruitgangsplan (FR)