PEFC Belgium

Contact

Eigenaars van publieke bossen wenden zich tot het Département de la Nature et Forêt (DNF) en private boseigenaars nemen contact op met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.

Private boseigenaar

Openbare bossen

Isaline de Wilde
KBBM

Centrumgalerij, blok 2, bus 289           
1000 Brussel
T 02/223 07 66
F 02/223 01 45
foret@pefc.be - http://www.srfb.be

Michel Baillij
DNF

Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur
T 081/33 58 12
F 081/33 58 11
michel.baillij@spw.wallonie.be - http://environnement.wallonie.be