fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Audit en kosten

De boseigenaar die zich engageert voor de PEFC-certificatie, staat het bezoek van een auditeur toe. Deze gaat na of het bosbeheer van de eigenaar in overeenstemming is met de verbintenis die hij heeft aangegaan. Deze gebeuren steekproefsgewijs (√n) en reflecteren een goede verhouding tussen de provincies en de grootte en het type van de eigendommen. 

De kosten voor de PEFC-certificatie zijn zeer democratisch.

  • Voor private boseigenaars: 5 euro voor eigendommen van maximum 5 hectare en 0,5 euro per extra hectare. Deze bijdrage is geldig voor een periode van 3 jaar en kan maximaal oplopen tot 250 euro.
  • Voor eigenaars van openbare bossen zijn er geen kosten verbonden aan de PEFC-certificatie.

Bekijk hier een getuigenis van een PEFC-gecertificeerde boseigenaar over de audit.