fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Wat is een Chain of Custody?

banner watiseenchainofcustody

De Chain of Custody is een betrouwbaar opvolgsysteem van de gecertificeerde houtstromen, stap voor stap, van de exploitatie van de boom tot aan de afgewerkte producten. Het gaat hier om een gesloten keten, wat betekent dat elke schakel dient te beschikken over een Chain of Custody-certificaat (en jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling). Dan pas mag het product het PEFC-label dragen en krijgt de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt.

Bedrijven uit alle deelsectoren van de hout- en papierindustrie worden hier dus bij betrokken: bosuitbaters, schrijnwerkers, houthandelaars, invoerders, papierfabrikanten, drukkers,...

Het certificaat is de enige waarborg voor uw klanten dat de houtstromen binnen uw bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd zijn.