fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Waarom mijn bedrijf certificeren?

banner waaromcertificeren

De markt vraagt steeds vaker naar producten verantwoordelijk voor het milieu en met oog voor de sociale impact ervan. We gaan naar een samenleving die haar verantwoordelijkheid opneemt en op termijn enkel nog gelabelde hout- en/of papierproducten zal eisen.

Aarzel dus niet om - als bedrijf - op de kar te springen en uw klanten deze meerwaarde te bieden.

We zetten alvast 15 goede redenen op een rijtje:

 • Een duurzame oorsprong van uw grondstof: het respecteren van het evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos
 • Een legale oorsprong van uw grondstof, in overeenstemming met de EUTR - European Timber Regulation (= Europese houtverordening van kracht sinds maart 2013)
 • Zowel lokale, regionale als federale overheden vragen producten die ons leefmilieu respecteren. Vaak komen enkel bedrijven met een Chain of Custody-certificaat in aanmerking voor de openbare aanbesteding
 • Voldoen aan de aankooppolitiek van bedrijven. Bedrijven hechten, als grote verbruikers van papier en hout, steeds meer belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Inspelen op de vraag van particulieren : Wie bouwt, verbouwt, inricht,… houdt meer en meer rekening met de impact die deze acties hebben op het milieu.
 • Nieuwe klanten aantrekken
 • Klantenbinding = concurrentieel voordeel op niet-gecertificeerde leveranciers
 • Risicobeheer op sociaal vlak (PEFC geeft ook sociale waarborgen)
 • Aansluiten bij een systeem dat internationaal aanvaard is
 • Een betrouwbare opvolging door onafhankelijke certificatiespecialisten, geaccrediteerd door bevoegde nationale en internationale instanties
 • Beschikbaarheid en keuze: PEFC beheert twee derde van de wereldwijde gecertificeerde oppervlakte. Dit verzekert de bevoorrading van uw grondstof
 • Duidelijke en transparante boodschap dankzij het PEFC-logo
 • Steun aan lokale boseigenaars, want de Europese bossen leveren een groot deel van de PEFC-grondstof
 • Uw maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen : een mooi gebaar voor onze bossen
 • Promotie van hout, het ecologische materiaal bij uitstek