fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

PEFC-logo en logogenerator

banner communicatie

Het PEFC-logo is een krachtig communicatiemiddel dat zowel gebruikt kan worden op producten als informatief (zoals op uw website en in uw brochures).

Hoe meer u het PEFC-logo verspreidt, hoe meer vruchten u ervan plukt!

Het PEFC-logo is een beschermd en geregistreerd merk en kan dus enkel worden gebruikt mits toestemming van PEFC.

Een gecertificeerd bedrijf dient het document 'Overeenkomst inzake het gebruik van het PEFC-logo' te ondertekenen en krijgt dan automatisch het gebruiksrecht over het logo met een uniek en persoonlijk logonummer. Enkel een gecertificeerd bedrijf mag het PEFC-logo op een product aanbrengen.

Naast het logo op het product (on-product), kan iedereen - mits toestemming van PEFC - het PEFC-logo gebruiken voor promotionele, informatieve en educatieve doeleinden (off-product).

Het gebruik van het logo is verbonden aan strenge gebruiksregels.

Let wel, het PEFC-logo mag onder geen enkele voorwaarde verschijnen zonder logonummer!

Elk PEFC-gecertificeerd bedrijf heeft een gepersonaliseerde toegang tot de labelgenerator, zodat u het PEFC-label direct met eigen nummer kunt downloaden. Een makkelijk communicatiemiddel! Inloggen

Meer informatie