fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Resultaten van onze tevredenheidsenquête

Paneel PEFC-gecertificeerd bedrijf

Hartelijk dank aan al degenen die de tijd vonden om onze enquête in te vullen (in totaal 94 ondernemingen: 60 Nl en 34 Fr).

We vatten de belangrijkste resultaten voor je samen:

  • Er zijn 3 hoofdredenen waarom bedrijven zich laten certificeren: omdat ze willen beantwoorden aan de verwachtingen van de consumenten (60%), de markt willen betreden (47%) en hun imago willen verbeteren (41%).
  • De twee belangrijkste voordelen van certificatie zijn dat men kan samenwerken met andere bedrijven die gecertificeerde producten hebben (70%) en dat duurzaam bosbeheer erdoor gestimuleerd wordt (62%).
  • 77% vindt dat de verwachtingen met betrekking tot de certificatie zijn ingelost.
  • Jullie communiceren uitvoerig over jullie certificatie: door het PEFC-logo op de website (79%) of op de facturen (67%) te plaatsen. Bij 48% van jullie worden de PEFC-affiches binnen het bedrijf duidelijk zichtbaar uitgehangen.
  • 27% zou gebruik maken van andere communicatiemiddelen die PEFC dan moet uitwerken: specifieke brochures per sector, typepersberichten, databanken van foto’s en promotieartikelen van PEFC.
  • Een heel grote meerderheid van de gecertificeerde bedrijven meent dat ze voldoende informatie krijgen over het werk van PEFC Belgium (85%). Het vaakst gebruikte kanaal is de nieuwsbrief (77%), gevolgd door de website (49) en het jaarverslag (31%).
  • 43% van jullie zouden willen dat er meer gemeenschappelijke communicatie is met ons, 40% wil meer reclame en 33% zou graag filmpjes zien.

Globaal genomen zijn de resultaten dus erg positief. Ze moedigen ons aan om nog meer aan jullie wensen te voldoen, door werk te maken van de goede ideeën die jullie ons hebben doorgespeeld.

Als je nog grondiger geïnformeerd wil worden over de resultaten van deze bevraging, kan je een mailtje sturen aan info@pefc.be.