COVID-19: PEFC-richtlijnen

Om gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen in deze coronatijden wereldwijd te ondersteunen, hebben wij richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van audits (Chain of Custody en duurzaam bosbeheer) en de overgang naar de standaarden van 2020.

COVID-19: PEFC-richtlijnen

28 april 2021 Het PEFC-systeem

Om gecertificeerde bedrijven en certificeringsinstellingen in deze coronatijden wereldwijd te ondersteunen, hebben wij richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van audits (Chain of Custody en duurzaam bosbeheer) en de overgang naar de standaarden van 2020.

Aangezien de COVID-19-crisis aanhoudt, doen wij het nodige om onze richtlijnen up-to-date te houden. Alle meest recente versies van onze richtlijnen zijn te vinden op deze website.

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits

Door de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er reis- en medische beperkingen die een weerslag hebben op de auditactiviteiten. Om certificeringsinstellingen en gecertificeerde bedrijven die door de crisis getroffen zijn wat ademruimte te geven, hebben wij richtlijnen uitgebracht.

Om de gevolgen van de reisbeperkingen te verlichten, kunnen de audits op afstand plaatsvinden. Als dat niet volstaat, kunnen de termijnen voor het behalen van het certificaat verlengd worden. 

Audits van de Chain of Custody

Deze richtlijnen werden op 10 maart 2020 gepubliceerd. Zij zijn van toepassing tot de PEFC Council de richtlijnen herroept. Deze bijgewerkte richtlijnen - Versie 8 - werd uitgebracht op 28 april 2021.

Het document beschrijft de algemene procedures voor de toepassing van deze richtlijnen, evenals de specifieke regels voor initiële en hercertificering-audits, controle-audits en controle van corrigerende maatregelen. 

De recentste versie (Versie 8) schept meer duidelijkheid over opeenvolgende audits op afstand en de verlenging van de geldigheid van certificaten voor gevallen waarop COVID-19 nog steeds een invloed heeft. 

Richtlijnen COVID-19 Chain of custody 697.62 KB

Audits van duurzaam bosbeheer

Deze richtlijnen werden op 9 april 2020 gepubliceerd. Zij zijn van toepassing tot de PEFC Council de richtlijnen herroept. Deze bijgewerkte richtlijnen - Versie 3 - werd uitgebracht op 18 december 2020.

Het document beschrijft de algemene procedures voor de toepassing van deze richtlijnen, evenals de specifieke regels voor initiële en hercertificering-audits, controle-audits en interne controleprogramma’s voor groepsorganisaties.  

De meest recente versie (Versie 3) verschaft updates over het uitvoeren van audits, waaronder het opstarten van hybride audits. Daarbij is een auditeur of technisch deskundige ter plaatse en bevindt de leider van het auditteam zich elders. Ze biedt ook de mogelijkheid om externe controle-audits en het jaarlijkse interne controleprogramma maximaal zes maanden uit te stellen. 

Richtlijnen COVID-19 Bosbeheer 486.22 KB

Overgang naar de standaarden van 2020

Wij hebben de overgangsperiode voor onze drie herziene internationale standaarden met twaalf maanden verlengd. Deze verlenging geldt voor de versies 2020 van de Chain of Custody (ST 2002), PEFC Trademarks (ST 2001) en Certification Body Requirements - Chain of Custody (ST 2003) standaarden.

De nieuwe overgangsdatum – de datum waarop uw procedures moeten overeenkomen met de vereisten van de standaarden van 2020 – is 14 augustus 2022.

Door deze verlenging hebben gecertificeerde bedrijven en certificerings- en accreditatie-instellingen zes maanden extra tijd om hun procedures af te stemmen op de vereisten in de versies 2020 van deze drie essentiële standaarden. De bedoeling is om onze stakeholders meer ademruimte te geven bij de overgang naar de standaarden van 2020. Wij begrijpen namelijk dat veel bedrijven overal ter wereld het momenteel erg moeilijk hebben.

Keep in touch

Subscribe to our newsletter